Výlety

Bezděz

Zřícenina hradu Bezděz založená v letech 1260-1278 z dob Přemysla Otakara II. Nachází se na kopci Velký Bezděz (603 m.n.m.). Byl inspirací mnoha romantických umělců jako např. K.H.Máchy. Nabízí ideální výhled do krajiny z 30 m vysoké Velké hradební věže.

Houska

Několikrát přestavěný renesanční zámek s prvky gotického hradu založený Přemyslem Otakarem II. Nalezneme zde zachovalé malby ze 13. a 14. stol., jež jsou považovány za středoevropský unikát. Hrad je zahalen množstvím tajemství a podle legend je vstupem do pekla.

Zákupy

Renesanční zámek s barokními zahradními terasami. Zámek je nejcennější památkou barokního stavitelství celého Máchova kraje. Zážitkem je i místní medvěd chovaný v zámeckém příkopu.

Holanské rybníky

Soustava několika rybníků mezi Stvolínkami a Holany, napájených Bobřím potokem. Rybníky jsou propojeny důmyslnou soustavou výtoků a přepadů místy vytesaných do skal. Při výtoku z Dolanského rybníka se nachází několikametrový vodopád. Milčanský rybník lze využít i ke koupání.

Peklo

Asi 5 km dlouhý kaňon lemovaný mohutnými skalními stěnami pískovců. Údolím protéká Robečský potok. Cestou můžeme využít naučné stezky. Jsou zde patrné úpravy z počátku 19. stol. jako například skalní byt, tunel, zřícenina mlýna a vysoký železniční most s kamennými oblouky. Nalézá se zde až 78 druhů hnízdících ptáků.

Průrva a meandry Ploučnice

Asi 150 m dlouhá skalní soutězka do níž je svedena říčka Ploučnice. Pro vodáky je zde možné zahájení sjezdu Ploučnice. Dále pokračuje řeka směrem na Českou Lípu, kde vytváří meandry.

Provodínské kameny

Přírodní památka tvořená ze sklovité čedičové horniny. Je zde výskyt teplomilné květeny. Ke skále je též vázána pověst o nešťastné dívce. Lysá skála nabízí výhled do okolí.

Obora Velký Dub

Obora je vzdálena od Campu Borný asi 2 kilometry. Jsou zde ke shlédnutí stáda pasoucích se daňků a muflonů.